Επικοινωνία
contact@paragonmm.com
Ph: +30.2103803875

Όλες οι πληροφορίες αναφορικά με το ΕΣΠΑ & τα Επιχειρησιακά προγράμματα 2021-2027

Οι πολιτικές της ΕΕ την περίοδο 2021-2027 θα καθοδηγούνται από πέντε κύριους στόχους:

• μια Εξυπνότερη Ευρώπη, μέσω της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης, του οικονομικού μετασχηματισμού και της στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

• μια Πιο Πράσινη Ευρώπη χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, που εφαρμόζει τη συμφωνία του Παρισιού και επενδύει στην ενεργειακή μετάβαση, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

• μια Πιο Συνδεδεμένη Ευρώπη, με στρατηγικά δίκτυα μεταφορών και ψηφιακά δίκτυα

• μια Πιο Κοινωνική Ευρώπη, που υλοποιεί τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και στηρίζει την ποιοτική απασχόληση, την εκπαίδευση, τις δεξιότητες, την κοινωνική ένταξη και την ίση πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη

• μια Ευρώπη Πιο Κοντά στους Πολίτες, με τη στήριξη των αναπτυξιακών στρατηγικών που καταρτίζονται σε τοπικό επίπεδο και της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης σε όλη την ΕΕ.

Εμείς ως Συμβουλευτική Εταιρεία, με πείρα στα προγράμματα του ΕΣΠΑ, θα παρακολουθούμε στενά την έκδοση εγκυκλίων, την υποβολή σχεδίων, την εξέλιξη τους και θα τα αναλύουμε προσπαθώντας να σας δίνουμε την καλύτερη ενημέρωση.
Στόχος μας είναι, μέσα από την επικοινωνία μας, να βρίσκουμε άμεσα απαντήσεις και λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το ταξίδι αλληλεπίδρασης από σήμερα!

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία.