Επικοινωνία
contact@paragonmm.com
Ph: +30.2103803875

Πακέτα φιλοξενίας

BRONZE

€45/ΕΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)
 • 3GB ΧΩΡΟΣ
 • 50GB ΚΙΝΗΣΗ
 • 2 ΛΟΓΑΡΑΣΜΟΙ E-MAILS
 • 1GB ΧΩΡΟΣ E-MAIL
 • 1 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ DOMAIN
 • 1 ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • 2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
 • 1 FTP ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
 • 1GBit ΣΥΝΔΕΣΗ

SILVER

€72/ΕΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)
 • 6GB ΧΩΡΟΣ
 • 150GB ΚΙΝΗΣΗ
 • 4 ΛΟΓΑΡΑΣΜΟΙ E-MAILS
 • 1GB ΧΩΡΟΣ E-MAIL
 • 1 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ DOMAIN
 • 1 ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • 2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
 • 1 FTP ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
 • 1GBit ΣΥΝΔΕΣΗ

GOLD

€106/ΕΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)
 • 9GB ΧΩΡΟΣ
 • 500GB ΚΙΝΗΣΗ
 • 6 ΛΟΓΑΡΑΣΜΟΙ E-MAILS
 • 1GB ΧΩΡΟΣ E-MAIL
 • 1 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ DOMAIN
 • 1 ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • 2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
 • 1 FTP ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
 • 1GBit ΣΥΝΔΕΣΗ

DIAMOND

€129/ΕΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)
 • 12GB ΧΩΡΟΣ
 • 900GB ΚΙΝΗΣΗ
 • 8 ΛΟΓΑΡΑΣΜΟΙ E-MAILS
 • 1GB ΧΩΡΟΣ E-MAIL
 • 1 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ DOMAIN
 • 1 ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • 2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
 • 1 FTP ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
 • 1GBit ΣΥΝΔΕΣΗ

PLATINUM

€153/ΕΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)
 • 16GB ΧΩΡΟΣ
 • 1,5TB ΚΙΝΗΣΗ
 • 10 ΛΟΓΑΡΑΣΜΟΙ E-MAILS
 • 1GB ΧΩΡΟΣ E-MAIL
 • 1 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ DOMAIN
 • 1 ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • 2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
 • 1 FTP ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
 • 1GBit ΣΥΝΔΕΣΗ

RUBY

€177/ΕΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)
 • 20GB ΧΩΡΟΣ
 • 2,2TB ΚΙΝΗΣΗ
 • 12 ΛΟΓΑΡΑΣΜΟΙ E-MAILS
 • 1GB ΧΩΡΟΣ E-MAIL
 • 1 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ DOMAIN
 • 1 ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • 2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
 • 1 FTP ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
 • 1GBit ΣΥΝΔΕΣΗ

Συμπ. Software

Συμπ. Hardware

Συμπ. Υπηρεσίες

BRONZE

Ιδανικό για ξεκίνημα

€45


/ΕΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

ΠΑΡΟΧΕΣ:

 • 3GB ΧΩΡΟΣ
 • 50GB ΚΙΝΗΣΗ
 • 2 ΛΟΓΑΡΑΣΜΟΙ E-MAILS
 • 1GB ΧΩΡΟΣ E-MAIL
 • 1 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ DOMAIN
 • 1 ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • 2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
 • 1 FTP ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
 • 1GBit ΣΥΝΔΕΣΗ

SILVER

Ιδανικό για blog ιστοσελίδες

€72


/ΕΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

ΠΑΡΟΧΕΣ:

 • 6GB ΧΩΡΟΣ
 • 150GB ΚΙΝΗΣΗ
 • 4 ΛΟΓΑΡΑΣΜΟΙ E-MAILS
 • 1GB ΧΩΡΟΣ E-MAIL
 • 1 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ DOMAIN
 • 1 ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • 2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
 • 1 FTP ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
 • 1GBit ΣΥΝΔΕΣΗ

GOLD

Ιδανικό για eshop ιστοσελίδες

€106


/ΕΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

ΠΑΡΟΧΕΣ:

 • 9GB ΧΩΡΟΣ
 • 500GB ΚΙΝΗΣΗ
 • 6 ΛΟΓΑΡΑΣΜΟΙ E-MAILS
 • 1GB ΧΩΡΟΣ E-MAIL
 • 1 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ DOMAIN
 • 1 ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • 2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
 • 1 FTP ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
 • 1GBit ΣΥΝΔΕΣΗ

DIAMOND

Ιδανικό για απαιτητικές ιστοσελίδες

€129


/ΕΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

ΠΑΡΟΧΕΣ:

 • 12GB ΧΩΡΟΣ
 • 900GB ΚΙΝΗΣΗ
 • 8 ΛΟΓΑΡΑΣΜΟΙ E-MAILS
 • 1GB ΧΩΡΟΣ E-MAIL
 • 1 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ DOMAIN
 • 1 ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • 2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
 • 1 FTP ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
 • 1GBit ΣΥΝΔΕΣΗ

PLATINUM

Ιδανικό για απαιτητικές ιστοσελίδες

€153


/ΕΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

ΠΑΡΟΧΕΣ:

 • 16GB ΧΩΡΟΣ
 • 1,5TB ΚΙΝΗΣΗ
 • 10 ΛΟΓΑΡΑΣΜΟΙ E-MAILS
 • 1GB ΧΩΡΟΣ E-MAIL
 • 1 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ DOMAIN
 • 1 ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • 2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
 • 1 FTP ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
 • 1GBit ΣΥΝΔΕΣΗ

RUBY

Ιδανικό για απαιτητικές ιστοσελίδες

€177


/ΕΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

ΠΑΡΟΧΕΣ:

 • 20GB ΧΩΡΟΣ
 • 2,2TB ΚΙΝΗΣΗ
 • 12 ΛΟΓΑΡΑΣΜΟΙ E-MAILS
 • 1GB ΧΩΡΟΣ E-MAIL
 • 1 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ DOMAIN
 • 1 ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • 2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
 • 1 FTP ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
 • 1GBit ΣΥΝΔΕΣΗ

BRONZE

Ιδανικό για ξεκίνημα

€45


/ΕΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

ΠΑΡΟΧΕΣ:

 • 3GB ΧΩΡΟΣ
 • 50GB ΚΙΝΗΣΗ
 • 2 ΛΟΓΑΡΑΣΜΟΙ E-MAILS
 • 1GB ΧΩΡΟΣ E-MAIL
 • 1 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ DOMAIN
 • 1 ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • 2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
 • 1 FTP ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
 • 1GBit ΣΥΝΔΕΣΗ

SILVER

Ιδανικό για blog ιστοσελίδες

€72


/ΕΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

ΠΑΡΟΧΕΣ:

 • 6GB ΧΩΡΟΣ
 • 150GB ΚΙΝΗΣΗ
 • 4 ΛΟΓΑΡΑΣΜΟΙ E-MAILS
 • 1GB ΧΩΡΟΣ E-MAIL
 • 1 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ DOMAIN
 • 1 ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • 2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
 • 1 FTP ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
 • 1GBit ΣΥΝΔΕΣΗ

GOLD

Ιδανικό για eshop ιστοσελίδες

€106


/ΕΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

ΠΑΡΟΧΕΣ:

 • 9GB ΧΩΡΟΣ
 • 500GB ΚΙΝΗΣΗ
 • 6 ΛΟΓΑΡΑΣΜΟΙ E-MAILS
 • 1GB ΧΩΡΟΣ E-MAIL
 • 1 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ DOMAIN
 • 1 ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • 2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
 • 1 FTP ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
 • 1GBit ΣΥΝΔΕΣΗ

DIAMOND

Ιδανικό για απαιτητικές ιστοσελίδες

€129


/ΕΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

ΠΑΡΟΧΕΣ:

 • 12GB ΧΩΡΟΣ
 • 900GB ΚΙΝΗΣΗ
 • 8 ΛΟΓΑΡΑΣΜΟΙ E-MAILS
 • 1GB ΧΩΡΟΣ E-MAIL
 • 1 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ DOMAIN
 • 1 ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • 2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
 • 1 FTP ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
 • 1GBit ΣΥΝΔΕΣΗ

PLATINUM

Ιδανικό για απαιτητικές ιστοσελίδες

€153


/ΕΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

ΠΑΡΟΧΕΣ:

 • 16GB ΧΩΡΟΣ
 • 1,5TB ΚΙΝΗΣΗ
 • 10 ΛΟΓΑΡΑΣΜΟΙ E-MAILS
 • 1GB ΧΩΡΟΣ E-MAIL
 • 1 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ DOMAIN
 • 1 ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • 2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
 • 1 FTP ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
 • 1GBit ΣΥΝΔΕΣΗ

RUBY

Ιδανικό για απαιτητικές ιστοσελίδες

€177


/ΕΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

ΠΑΡΟΧΕΣ:

 • 20GB ΧΩΡΟΣ
 • 2,2TB ΚΙΝΗΣΗ
 • 12 ΛΟΓΑΡΑΣΜΟΙ E-MAILS
 • 1GB ΧΩΡΟΣ E-MAIL
 • 1 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ DOMAIN
 • 1 ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • 2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
 • 1 FTP ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
 • 1GBit ΣΥΝΔΕΣΗ
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία.