Επικοινωνία
contact@paragonmm.com
Ph: +30.2103803875

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για την ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου

Η Δράση έχει ως βασικό στόχο την προαγωγή επενδύσεων για τη στήριξη της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητας καθώς και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νέες αγορές/κλάδους, και ειδικότερα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων, μέσω της βελτίωσης των εταιρικών δομών και ικανοτήτων.
Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων ορίζεται στο διάστημα από 23/02/2022 και ώρα 13:00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 15/04/2022 και ώρα 15:00.
Ο μέγιστος συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000€

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων ορίζεται στο διάστημα από 23/02/2022 και ώρα 13:00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 15/04/2022 και ώρα 15:00.

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων ορίζεται στο διάστημα από 23/02/2022 και ώρα 13:00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 15/04/2022 και ώρα 15:00. Ο μέγιστος συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000€
Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο link της ΕΛΑΝΕΤ ή καλέστε μας
https://www.elanet.gr/wp-content/uploads/files/sitefiles/draseis/PEP-Notio_Aegean/Enisxysh-PMME_new/Enisxysh_PMME_Notio_150222.pdf
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία.